Mix vegetables battered and deep fried / Smażone, panierowane krążki warzywne