Chunks of chicken cooked with onion, capsicum and fresh hot green chilli
Kawałki kurczaka z cebulą ,papryką i ze świeżym ostrym zielonym chilli