Chunks of mutton cooked with onion, capsicum and fresh hot green chilli
Kawałki baraniny z cebulą ,papryką i ze świeżym ostrym zielonym chilli